Propozice

 

Datum: 12.-15. října 2017
Pořadatel: Bára V., Honza P., Jana R., Radek K., Lucka Š. a MK Obří skály Ramzová z.s.
Základna: autokemp Ostrov, Malá Skála, Český ráj

 

finálový závod seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu
- po vyhlášení závodu proběhne vyhlášení MČR
 

Trasa

Povede jižní částí Českého ráje. Nejseverněji je start závodu - tedy Malá Skála, nejjižněji město Jičín. Východ ohraničuje Stará Paka a západ Turnov. Čeká Vás průchod několika skalními městy, členité lesní pěšiny i výlezy na známé českorájské kopečky. Asfaltu se budeme snažit opět dát co nejméně.

Většina trasy se nachází v CHKO - je tedy nutné dodržovat podmínky ochrany a dbát pokynů pořadatele.

Na trati bude několik povinných kontrolních bodů, bez nichž nebude účastník hodnoce. Zároveň na trati budou i bonusové kontroly "Tlapky", které jsou pro účastníky dobrovolné. 

 

 

Délka trasy:

Long - cca 85 km

Mid - cca 45 km

Short - cca 25 km

Základna a občerstvení

Občerstvení - možné v restauraci v autokempu - počet míst cca 54, v patře s terasou k sezení (pod terasou nádrž s rybami!!!)

Do hospody se všichni nevlezeme, opět bude k dispozici vojenský stan pro venkovní posezení. Možnost je i večerního ohně.

Další možností jsou 2 restaurace v blízkém okolí - do 200m.

Kategorie pro DOGTREKKING

  • DTW1 ženy do 35 let
  • DTW2 ženy nad 35 let
  • DTM1 muži do 40 let
  • DTM2 muži nad 40 let

Časový limit - 50h

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • MID ženy
  • MID muži
  • SHORT  (bez rozdělení a bez vyhlašování pořadí)
Bez časového limitu, max do uzavření cíle v neděli v 9:00
 
 

Pořadí a vyhlášení výsledků platí jak pro kategorie dogtrekkingu (longu), tak pro kategorie doprovodného programu (mid a short).

Z trasy LONG lze na vyznačených místech zvolit zkrácení trati na trasu SHORTu či MIDu. Přechod na kratší variantu trati je nutné nahlásit pořadatelům.

 

Termíny a časový plán

LONG

 
Prezence čtvrtek 12. října 2017 mezi 17:00 a 24:00 hod
Meeting: čtvrtek 12. října 2017 přibližně v 21:00 hod
Start DT LONG: volný v pátek 13. října 2017 v 7:00 až 9:00 LONG
Uzavření cíle: neděle 15. října 2017 9 -11 h - dle startu účastníka v limitu 50h.
Vyhlášení výsledků: neděle 15. října 2017 kolem 11:00 hod
 

 

MID a SHORT

Short - po dojití do cíle předání pamětního listu, bez nedělního vyhlašování
 
Prezence pátek 13. října 2017 17-24hod
Meeting: pátek 13. října 2017 přibližně v 21:00 hod
Start MID, SHORT: volný v sobotu 14. října 2017 v 7:00 až 9:00 MID, SHORT
Uzavření cíle: neděle 15. října 2017 v 9h
Vyhlášení výsledků MIDu: neděle 15. října 2017 kolem 11:00 hod
 
Start v pozdějším termínu je možný po nahlášení pořadateli. Závodníkovi se však počítá čas od pátku 13.10. 9:00 pro trasu longu a od soboty 14.10. 9:00 pro trasy midu a shortu.

 

Na případnou změnu časového plánu upozorníme v sekci Novinky

Při prezenci je nutné uhradit poplatky za parkovné, ubytování (stanování, kempování)  - platíte na vrátnici kempu

 

Povinná výbava

Povinná výbava bude kontrolována V CÍLI. Náhodná kontrola může proběhnout i kdekoliv na trati.
LONG

Mapa s trasou (zajistí   pořadatel) nebo vlastní, lékárnička (1 x obvaz hotový, 1 x elastické obinadlo, 5 x   náplast s polštářkem), 1x izotermická folie, miska pro psa, strava pro psa a pro člověka, lahev na vodu pro psa, dvě botičky pro každého psa, funkční svítílna (doporučujeme čelovou), průkaz zdravotního pojištění.

 

MID
Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní, lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie), miska pro psa, lahev navodu pro psa, funkční svítilna, dvě botičky na psa.
 
SHORT
Mapa s trasou (zajistí pořadatel) nebo vlastní, miska pro psa, lahev na vodu pro psa, 2 botičky na psa.

 

Doporučená výbava

Bivakovací potřeby (spacák + alumatka/hamaka), funkční mobilní telefon, pláštěnka, teplé oblečení, buzola, náhradní baterie, zahraniční účastníci pojištění léčebných výloh, košík (náhubek). 

Přihlášky

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře zde, nebo osobně na některém z předchozích dogtreků.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného!

Počet startujících je omezen na 150. Z tohoto počtu je 100 přihlášek rezervováno pro kategorie LONG !!! tj. na trasy MID a SHORT přijmeme max. 50 přihlášek a další až v případě "nedostatku" longařů ;) O zařazení mezi přihlášené nerozhoduje datum přihlášení, ale datum přijetí platby.


Startovné

Při zaplacení do:

 

30. července 2017 350,- Kč long, 330,-Kč mid a short
2. října 2017 400,- Kč long, 380,-Kč mid a short
později na místě 550,- Kč všechny kategorie

 

Uzávěrka přihlášek je 2.října 2017.

V případě odřeknutí účasti po 2. říjnu 2017 je startovné nevratné.

Placení startovného osobně pořadatelům na některém z předchozích dogtreků, anebo na účet číslo 670100-2208755436/6210 . Jako variabilní symbol uveďte číslo kontaktního telefonu, který jste napsali do přihlášky. Platby na účet přijímáme do 2. října, po tomto termínu bude možná pouze platba v hotovosti na prezenci.

 

Zahraniční účastníci zašlou pouzezávaznou přihlášku a startovné uhradí na prezenci.

Veterinární podmínky

Závodu se smí účastnit pouze zdraví psi starší 1 roku. Podmínkou účasti je předložení očkovacího průkazu s potvrzením o platném očkování - vzteklina. Závodu se nesmí účastnit psi s kupírovanýma ušima.

Psi z členských zemí EU a dalších zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003 (označení psa a "psí pas").

 

 

Další podmínky

Závod je zařazen do seriálu Mistrovství ČR v dogtrekkingu a závodníci jsou povinni řídit se Soutěžním řádem dogtrekkingu. Dogtrekking   je extrémní vytrvalostní sport. Účastníci jsou při něm odkázáni pouze   sami na sebe a do závodu vstupují na vlastní nebezpečí.

Účastníci ve věku 15-18 let předloží při prezentaci písemný souhlas zákonného zástupce.

Závodník do 15ti let se smí účastnit pouze s dospělým doprovodem, který ale závodníkovi nikterak nesmí pomáhat.

Účastníci se na trati pohybují nejvíce ve dvojicích. Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní.

Odvoz z trasy bude zajištěn zdarma v případě úrazu nebo vyčerpání psů, v ostatních případech za poplatek 200,- Kč. Upozorňujeme na možnost využití autobusových linek, či zkrácení trasy.

Odvozy z důvodu "je mi zima a nemám spacák" NEBUDOU zajišťovány!

Porušení pravidel (zejména volný pohyb psů v závodě i na pozemcích  Autokempu Ostrov) může vést k okamžité diskvalifikaci.